تاریخ

  • 10

  • 11

  • 12

  • 17

  • 23

  • 30

  • 36


600,000,000.00 ین7 هماهنگی
4,121,000.00 ین6 هماهنگی + 1 بونوس
592,000.00 ین6 هماهنگی
8,200.00 ین5 هماهنگی
1,300.00 ین4 هماهنگی
900.00 ین3 هماهنگی + 1 بونوس
900.00 ین3 هماهنگی + 2 بونوس

Japan Loto 7
بلیط خود را آنلاین با انتخاب هفت شماره اصلی (1-37) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری ژاپن لوتو 7 هر جمعه ساعت 18:00 به وقت ژاپن و ساعت 13:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 750 ین
  • تعداد اعداد بلیط :7 عدد

جایزه بزرگ

600 میلیون ین