تاریخ

  • 2

  • 14

  • 21

  • 33

  • 35

  • 36


27,100,000.00 لئوی رومانی6 هماهنگی
75,000.00 لئوی رومانی5 هماهنگی
400.00 لئوی رومانی4 هماهنگی
30.00 لئوی رومانی3 هماهنگی

Romania Lotto
هنگام خرید بلیط های رسمی قرعه کشی در ایران لاتر، بازی آنلاین رومانی 6/49 را از دست ندهید. شش عدد بین 1 تا 49 را انتخاب کنید و شانس برنده شدن جوایز لوتو 6/49 رومانی را داشته باشید! رومانی 6/49 قرعه کشی خود را دو بار در هفته در روزهای پنجشنبه و یکشنبه در ساعت 18:15 به وقت محلی انجام می دهد.

  • قیمت بلیط : 15 لئوی رومانی
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

28.6 میلیون لئوی رومانی