تاریخ

  • 9

  • 15

  • 20

  • 26

  • 38

  • 5


14,100,000.00 لئوی رومانی5 هماهنگی + 1بونوس
200,000.00 لئوی رومانی5 هماهنگی
50,000.00 لئوی رومانی4 هماهنگی + 1بونوس
1,100.00 لئوی رومانی4 هماهنگی
400.00 لئوی رومانی3 هماهنگی + 1بونوس
50.00 لئوی رومانی3 هماهنگی
25.00 لئوی رومانی2 هماهنگی + 1بونوس

Joker
بلیط قرعه کشی جوکر رومانی را به صورت آنلاین تهیه کنید تا شانس برنده شدن جایزه بزرگ را در قرعه کشی رومانی داشته باشید! 5 شماره از 1-45 و یک شماره جوکر اضافی از 1-20 انتخاب کنید ممکن است شما برنده مبلغی خارق العاده باشید. می توانید اعداد دلخواه خود را بازی کنید اما اگر مطمئن نیستید کدام شماره را انتخاب کنید ، از ویژگی انتخاب تصادفی ما استفاده کنید و به سیستم ما اجازه دهید آنها را به طور خودکار برای شما انتخاب کند. قرعه کشی های جوکر در روزهای پنجشنبه و یکشنبه در ساعت 18:15 به وقت محلی رومانی انجام می شود.

  • قیمت بلیط : 12 لئوی رومانی
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

14.1 میلیون لئوی رومانی