تاریخ

  • 3

  • 11

  • 14

  • 26

  • 35

  • 41


12,000,000.00 دلار6 هماهنگی
1,350.00 دلار5 هماهنگی
40.00 دلار4 هماهنگی
3.00 دلار3 هماهنگی

Lotto Texas
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-54)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری Lotto Texas هر چهرششنبه و شنبه ساعت 22:00 به وقت 'محلی برگزار میشود. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 1.5 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

13 میلیون دلار