تاریخ

  • 19

  • 22

  • 27

  • 37

  • 42

  • 46


74,000,000.00 راند آفریقای جنوبی6 هماهنگی
110,000.00 راند آفریقای جنوبی5 هماهنگی + 1 بونوس
6,300.00 راند آفریقای جنوبی5 هماهنگی
2,800.00 راند آفریقای جنوبی4 هماهنگی + 1 بونوس
190.00 راند آفریقای جنوبی4 هماهنگی
130.00 راند آفریقای جنوبی3 هماهنگی + 1 بونوس
50.00 راند آفریقای جنوبی3 هماهنگی
20.00 راند آفریقای جنوبی2 هماهنگی + 1 بونوس

South Africa Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-52)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری آفریقای جنوبی شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21:00 به وقت 'محلی برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 12 راند آفریقای جنوبی
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

78 میلیون راند آفریقای جنوبی