تاریخ

  • 5

  • 26

  • 33

  • 36

  • 45


500,000.00 گریونا5 هماهنگی
21,000.00 گریونا4 هماهنگی
222.00 گریونا3 هماهنگی
15.00 گریونا2 هماهنگی

Ukraine Loto Maxima
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-45)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری ماکسیما اکراین هر روز ساعت 22:00 به وقت 'محلی برگزار میشود. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 30 گریونا
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

500 هزار گریونا