تاریخ

  • 18

  • 40

  • 47

  • 55

  • 64

  • 11


267,000,000.00 دلار5 هماهنگی + 1 بونوس
1,000,000.00 دلار5 هماهنگی
10,000.00 دلار4 هماهنگی + 1 بونوس
500.00 دلار4 هماهنگی
200.00 دلار3 هماهنگی + 1 بونوس
10.00 دلار2 هماهنگی + 1 بونوس
10.00 دلار3 هماهنگی
5.00 دلار1 هماهنگی + 1 بونوس
4.00 دلار1 بونوس

Mega Millions
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-70)، انتخاب کنید و بک شماره بونوس نیز مینوانبد انتخاب کنید . بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری مگامیلیون هر جمعه و سه شنبه ساعت 23:00 به وقت 'امریکا و ساعت 08:30 روز شنبه و چهارشنبه به وقت ایران برگزار خواهد شد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3.5 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

300 میلیون دلار