تاریخ

  • 2

  • 6

  • 9

  • 31

  • 37

  • 6


7,000,000.00 راند آفریقای جنوبی5 هماهنگی + 1 بونوس
340,000.00 راند آفریقای جنوبی5 هماهنگی
11,300.00 راند آفریقای جنوبی4 هماهنگی + 1 بونوس
1,000.00 راند آفریقای جنوبی4 هماهنگی
490.00 راند آفریقای جنوبی3 هماهنگی + 1 بونوس
20.00 راند آفریقای جنوبی2 هماهنگی + 1 بونوس
20.00 راند آفریقای جنوبی3 هماهنگی
15.00 راند آفریقای جنوبی1 هماهنگی + 1 بونوس
10.00 راند آفریقای جنوبی1 بونوس

South Africa PowerBall
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-50)،و یک شماره بونوس انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری پاوربال آفریقای جنوبی هر سه شنبه و جمعه ساعت 21:00 به وقت 'محلی و ساعت 2 بامداد روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 16 راند آفریقای جنوبی
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

12 میلیون راند آفریقای جنوبی