تاریخ

  • 13

  • 16

  • 17

  • 34

  • 41

  • 47


86,000,000.00 رئال برزیل6 هماهنگی
77,500.00 رئال برزیل5 هماهنگی
900.00 رئال برزیل4 هماهنگی

Mega Sena
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-60)، انتخاب کنید. \\r\\n\\r\\nبلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود\\r\\n\\r\\nشما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید.\\r\\n\\r\\nلاتاری بالوتو هر شنبه و چهار شنبه ساعت 20:00 به وقت \\\'محلی و ساعت 24 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد.\\r\\n\\r\\nتوجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 8.5 رئال برزیل
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

86 میلیون رئال برزیل