تاریخ

  • 17

  • 31

  • 33

  • 38

  • 39

  • 42


8,200,000.00 یورو6 هماهنگی
1,930.00 یورو5 هماهنگی
48.00 یورو4 هماهنگی
9.00 یورو3 هماهنگی

Ireland Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-47)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری ایرلند لوتو هر شنبه و چهارشنبه ساعت 20:00 به وقت 'ایرلند و ساعت 23:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

8.5 میلیون یورو