تاریخ

  • 1

  • 15

  • 38

  • 39

  • 41

  • 46


1,300,000.00 یورو6 هماهنگی
84,377.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
1,654.00 یورو5 هماهنگی
35.00 یورو4 هماهنگی
4.00 یورو3 هماهنگی

BonoLoto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-49)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری بونولوتو هر روز بغیر از یکشنبه ها در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ و ساعت 23:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 3 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 1.5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

1.1 میلیون یورو