تاریخ

  • 12

  • 20

  • 30

  • 37

  • 54


1,000,000.00 یورو5 هماهنگی
1,000.00 یورو4 هماهنگی
50.00 یورو3 هماهنگی
2.00 یورو2 هماهنگی

MillionDAY
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-55)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری میلیون دی هر روز با جایزه جکپات ثابت 1میلیون یورو در ساعت 19:00 به وقت ایتالیا و ساعت 22:00 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

1 میلیون یورو