تاریخ

  • 6

  • 14

  • 19

  • 30

  • 48

  • 3


16,400,000.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
152,200.00 یورو5 هماهنگی
398.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
85.00 یورو4 هماهنگی
23.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
9.00 یورو3 هماهنگی
5.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس
3.00 یورو2 هماهنگی
2.00 یورو1 بونوس

El Gordo
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-54)، انتخاب کنید و عدد بونوس خود را بین (1-9) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری الگوردو هر یکشنبه ساعت 21:30 به وقت اسپانیا و ساعت 23:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 4 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

16.9 میلیون یورو